Logo de Estudio Notarial

Manuel Piquer Belloch

Notari

Notaria a Barcelona

Estudio notarial mallorca 264

A la nostra notaria, amb una gran experiència i un equip de més de trenta persones d'alta qualificació professional, trobarà un complet servei personal i individualitzat, amb la confiança de comptar amb un assessorament imparcial i objectiu.

Contactar

Herències / Donacions

 • Acceptació i partició d’herències
 • Testaments
 • Pactes successoris
 • Declaració d’hereus
 • Donacions
Contactar

Préstecs personals / hipotecaris

 • Préstecs hipotecaris per finançament de vivendes
 • Préstecs personals particulars
 • Pòlisses bancàries de préstec, crèdit, leasing, factoring, renting...
 • Avals i contragaranties
Contactar

Dret de família i persona

 • Poders personals
 • Poders per a plets
 • Poders preventius en cas d’incapacitat
 • Matrimonis
 • Capítols matrimonials
 • Divorcis de mutu acord
 • Formalització de parelles de fet
 • Testaments vitals
Contactar

Compravendes / Immobiliari

 • Compravenda inmobles
 • Declaració d’obres noves i antigues
 • Segregacions, agrupacions, agregacions...
 • Divisions horitzontals
 • Dissolucions de condominis
Contactar

Dret mercantil

 • Constitució, dissolució, liquidació societats
 • Augment i disminució de capital
 • Poders mercantils
 • Fussions, transformacions de societats
 • Compravenda d’accions i participacions socials
Contactar

Actes i legitimacions

 • Actes de presència
 • Actes de manifestacions
 • Actes de dipòsit
 • Actes d’arres penitencials
 • Testimonis (compulses) de documents
 • Legitimació de firmes
Contactar

Resolucions de conflictes

 • Mediacions
 • Conciliacions
 • Oferiment de pagament i consignació
Contactar

Notari

Foto de Manuel Piquer Belloch

Manuel Piquer Belloch

Contacte